Economie en Werk

 

Correcte consultancy: bedrijven begeleiden om verder te kijken dan de eigen grenzen

Droom

Een vereniging van het private, sociale en ecologische discours. Een gediversifieerde economie waarin 'het juiste doen' geld opbrengt en niet louter window dressing betekend. Stel je een consultancy voor die gevestigde bedrijven helpt win-win te denken en hun strategie te plaatsen in een netwerk van andere actoren. Een organisatie die private bedrijven ondersteunen in lange termijn denken en de brug naar de sociale sector overbrugt. Meer zelfs: stel je voor dat alle private bedrijven winst maakt met werkelijke diversiteit en inclusie in hun partners en werknemers, omdat dit nieuwe perspectieven opent. Ik wil een consultancy die het onmogelijke doet: het kapitalistisch systeem zoals het vandaag bestaan inzetten om sociale ongelijkheid en ecologische vraagstukken antwoord te bieden.

Waarom

Economische groei, ecologische duurzaamheid en sociale gelijkheid sluiten elkaar niet uit. Innovatie kan de weg zijn naar een synthese tussen economie en mens, als we hieraan werken. 'Innovatie' is vandaag vaak een lege doos. Bedrijven die het correct gebruiken, om zichzelf continu in vraag te stellen, breed te kijken/doen en (soms radicaal) te veranderen, kunnen hier geld aan verdienen en groeien door hun bredere omgeving hierin op te nemen. Revoluties werken maar zelden. Reformaties daarentegen, zijn niet 'tegen', maar bouwen verder op de voordelen en sterke punten van het status quo. Denk maar aan de verhalen en iconen die de Katholieke kerk heeft gereformeerd tot de het verhaal in de bijbel (Zeus = God, Pasen = feest van de vruchtbaarheid, Kerstmis = Joelfeest). Het systeem van vandaag is niet slecht, want het werkt. Het is echter nog onvolledig en wordt geregeerd door een oligopoly van ego in plaats van werkelijk collectieve intelligentie. Innovatie is vandaag een hype en algemeen aanvaard als essentieel om economische groei te bestendigen. Werkelijke innovatie vraagt empathie en gaat verschillende perspectieven/ expertises inzetten om problemen op te lossen die we vandaag niet zien op manieren die we vandaag niet kennen. Kortom: het brengt geld op om naar mensen te luisteren, hun werkelijke noden te capteren en echt samen te werken met mensen die een ander standpunt in de maatschappij innemen.

Actie

Een groep consultants vormen die innovatie in bedrijven reformeert, om de mensen in bedrijven te ondersteunen bij anders denken en opportuniteiten te zien in wat ze vandaag als probleem benoemen. Bijvoorbeeld: mensen met autisme spectrum zien de wereld anders, zij worden niet gestuurd door de (sociale) patronen die er bij ons zijn ingebakken. Als we een manier vinden om dit talent respectvol in te zetten, zullen zij een zeer waardevolle bijdrage bieden in innovatie tracks bij bedrijven. Een eerste stap is deze crisis 'gebruiken' om samen met bedrijven te kijken hoe ze zichzelf opnieuw kunnen versterken en vestigen door hun werkzaamheden te hervormen. Het vinden van klanten, waaruit referenties komen, wordt een eerste heikel punt. Daarna reken ik op een sneeuwbal effect, waarbij succesvolle referenties gebruikt kunnen worden om nieuwe klanten te werven en dit idee te valoriseren. Een tweede punt is herdenken hoe we het ego van de huidige economische leiders kunnen laten winnen door ecologisch en sociaal bewust te handelen. Daarbij moet speciale aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van een faal- cultuur, waarin mensen die hulp vragen gevierd worden. En het derde punt is dat we continu dit idee van 'inclusieve innovatie' moeten ontwikkelen- hoe kunnen we bedrijven leren denken in een netwerk, waarbij de integratie van een brede netwerkvisie hen economisch baat?

Samenwerking

In de eerste fase vooral informatie: - Sparring partners - kritische vragen, discussies, opportuniteiten, ... - Partners in crime - welke organisaties zijn hier al mee bezig of zouden hiervoor openstaan? Wie zou onder dit idee willen werken als zelfstandige? - Hoe gaan andere sectoren (sociaal, NGO, ...) om met innovatie? Wat kunnen zij hiermee winnen? - Stel dat jij een manager bent in een gevestigd bedrijf, waarom zou jij een inclusief innovatie track bij jou bedrijf laten uitvoeren? - Andere dingen waar je aan denkt...

Scope

Lokaal

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken