Economie en Werk

 

Ik droom van een eerlijke prijs via internalisering en de Joule (het energiegetal: iedere stap van ontginning tot afvalverwerking)

Droom

1) De Joule: Ik ga ervan uit dat de grondstof gratis is enkel iedere wijziging = energie-input is een kost, van de grondstof tot product en later van afval weer tot grondstof. Zoals de vermelding op producten over de vetten en eiwitten per 100g zou er een vermelding moeten komen over het energieverbruik voor iedere stap in de productie onderverdeeld in een paar groepen: Machinegebruik, menselijke energie, vervoer, distributie, verpakking, ophaling en verwerking afval. De verkoopsprijs is gekoppeld aan dat energiegetal: iedere consument kan duidelijk zien hoe energiezuinig of energiezuiver een product tot stand komt, bij gelijke of vergelijkbare prijzen voor gelijkaardige producten kan de consument kiezen voor het goedkoopste of het energievriendelijkste product. De Joule houdt rekening met de productiemethode en met de menselijke energie input ( voor iedere persoon gelijk ) zodat lageloonlanden niet met dumpingprijzen op de markt kunnen komen. 2) De internalisering van alle kosten: Ieder element van energieverbruik moet in rekening gebracht worden om de kostprijs te bepalen. Hierbij gaan we voor 100% inzameling van alle afval en ook de milieulast ( per product eerst MER)

Waarom

Hoe is het mogelijk dat een Keniaanse bloemkool goedkoper op de markt komt dan een biologisch-dynamisch geteelde? Hoe kan een Chinees elektronisch toestel goedkoper zijn dan een volwaardig brood? * Omdat niet alle kosten in rekening gebracht worden door de producent maar afgeschoven worden op "de maatschappij" die dan via belastingen de kosten betaald en de ophaling en verwerking van afval organiseert. Dus niet diegene die een product koopt betaald voor alle gevolgen en bijkomende kosten van zijn/haar aankoop maar algemeen de belastingbetaler. Dit is het eerste deel van het afschuiven van de verantwoordelijkheid op de maatschappij. * De producent schuift de verantwoordelijkheid op de gemeenschap: Hij/zij produceert en hoeft zich geen zorgen te maken over de productiemethode en de bijhorende afvalstroom, hij/ zij kan gaan voor de goedkoopste en vaak meest vervuilende oplossing voor de productie: doel bereikt goedkoop op de markt, hoge winst. De producent moet verantwoordelijk worden voor de productie en consumptie van energie nodig voor de productie, voor de kost van aanmaak, ophaling en verwerking voor 100% van het afval. De producent moet voor het in productie gaan een milieu effecten rapport opstellen. De prijzen van heel veel producten zullen hierdoor ongelooflijk de hoogte in gaan, andere zullen in verhouding goedkoper worden. De overheid heeft als enige taak, toezicht houden en belasten wat niet 100% verwerkt word en met die inkomsten de minder begoeden steunen.

Actie

1) inzamelen van afval waar een merk opstaat en verzenden naar de producent. samenwerken met Climaxi vzw 2) indienen van een wetsvoorstel bij de bevoegde parlementen (Vlaams, Brussels, Waals-Duits, Europees) via burgerinitiatief en petitierecht en verzoekschriften 3) samenwerking zoeken met korteketenorganisaties en fairtrade 4) informatie verspreiden, sensibilisering 5) deelname aan klimaatmanifestaties 6) het programma op computer ontwikkelen dat de impact van een product meet zowel sociaal, economisch, ecologisch en tevens de reële kost berekent 7)organisatie van platform voor uitwisseling van informatie, knowhow, ideeën

Samenwerking

Mensen van alle disciplines, die ook multidisciplinair kunnen samenwerken, die hun steentje bijdragen in het onderzoek naar de energiekost, de sociale impact, de communicatiemogelijkheden, de economische gevolgen en de ecologische winst. Bedrijven die reeds volledig of gedeeltelijk werken met internalisering van de kost. Tekenaars, artiesten, schrijvers, computerspecialisten die open staan om samen te denken en werken. Mensen die teksten opstellen die leesbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen. Straatartiesten en animatoren voor het opzetten van ludieke acties Handtekeningenverzamelaars in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en in alle Europese lidstaten

Scope

Andere

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken