Economie en Werk

 

Plezant werk voor iedereen

Droom

Plezant werk, dat is werken omdat je het wil doen, omdat je weet waarom je het doet, wie er beter van wordt of wie er op zit te wachten. Plezant werk is werk dat goed is voor jezelf, en voor anderen. Daarvoor moet je dus kunnen werken in autonomie (zodat je kan aangeven wat je behoeften zijn), maar ook in verbondenheid (zodat je ook rekening kan houden met de behoeften van anderen). Autonomie en verbondenheid vallen te realiseren door een aantal verschillende elementen - geen ervan is alleen zaligmakend. 1) ontmarkting van arbeid, dus een leven zonder verplicht werk om aan je levensonderhoud te voldoen - cf. een basisinkomen of basisvoorzieningen 2) vrije(re) toegang van informatie, zodat bedrijven geen black box meer zijn voor consumenten en buurtbewoners - cf. openbaarheid van bestuur wat nu voor overheden al in principe bestaat (maar ook vaak wordt omzeild) 3) meer en beter samen beslissen, en mensen (werknemers, gebruikers, buurtbewoners,...) medezeggenschap geven 4) vrije(re) statuten rond werk, zodat mensen meer kunnen experimenteren en combineren, zowel in uren en dagen als in taken en jobs - in de richting van freelancing, maar dan (d.m.v. 1) niet zonder sociaal vangnet

Waarom

Er is veel werk aan werk! We doen massaal werk dat onnodig of zelfs schadelijk is, op manieren die we niet willen of die onze gezondheid en ons privéleven onderuit halen. Tegelijkertijd is er heel veel werk te doen: om de omslag naar een ecologische samenleving te maken, moeten we juist veel meer gaan herstellen, afwassen, hergebruiken, fietsen, ... Maar omdat arbeid in de huidige samenleving zo scheef gegroeid is (door formalisering en institutionalisering, belasting en ontmenselijkende organisatiesystemen), lijkt dat een heel onaantrekkelijk perspectief. Daarom is het zo nodig om werk te maken van plezant werk, als meest aantrekkelijke keuze voor iedereen.

Actie

Autonomie en verbondenheid vallen te realiseren door een aantal verschillende elementen - geen ervan is alleen zaligmakend. 1) ontmarkting van arbeid, dus iedereen de kans geven om te leven zonder dat werk daar een rol in speelt - cf. een basisinkomen of basisvoorzieningen 2) vrije(re) toegang van informatie

Samenwerking

Ik wil graag samen met andere mensen dit idee uitdragen d.m.v. consultancy in organisaties, en d.m.v. een boek. Alle energie en ideeën die daarbij kunnen bijdragen zijn erg welkom!

Scope

Systemisch

Engagement

Ik zie mezelf een trekkersrol opnemen voor dit project