Economie en Werk

 

Participatieve Organisatie: model voor spontane samenwerking

Droom

Dit samenwerkingsmodel heb ik ontwikkeld om meer participatie en inspraak te bevorderen in grotere groepen (tot 500 mensen). Het laat toe vanuit de basis spontaan projecten en groepen te laten ontwikkelen. Werkt in combinatie met een onafhankelijk muntsysteem (Ut-netwerk (zie verder)).

Waarom

Om een krachtig netwerk van autonome clusters te kunnen worden, waar elk idee tot zijn techt kan komen en met genoeg opportuniteiten om in ieders basisbehoeften te voorzien.

Actie

Het model is redelijk eenvoudig uit te leggen, en door ervaring snel te begrijpen. Tot 50 mensen kunnen in 1 keer geinitieerd worden. Daarnaast kan ik mensen opleiden zodat zij het ook kunnen verder uitdragen.

Samenwerking

Hulp bij het ontwikkelen van didactisch materiaal, en communicatie (website,...)

Scope

Systemisch

Engagement

Ik zie mezelf een trekkersrol opnemen voor dit project