Economie en Werk

 

Re-story: nieuwplatform met de verhalen die ons vormen

Droom

De traditionele media kijken nog altijd naar de economie door een klassieke bril en dat zal niet snel veranderen. Zelfs nu, in volle crisis, lijkt het "herstel op de beurzen" soms belangrijker dan al het andere nieuws. Met www.re-story.be zetten Mischa Verheijden en ikzelf een nieuwplatform op dat de verhalen brengt van denkers en doeners die nieuwe wegen openen in economie, onderwijs en samenleving. Volgens Buckminster Fuller kan je de dingen niet veranderen door de bestaande realiteit te bekampen maar moet je nieuwe modellen bouwen die de oude overbodig maken. Wij zijn ervan overtuigd dat de verhalen die we op ons nieuwsplatform brengen en de verbanden die we ertussen leggen de bouwstenen kunnen zijn voor een nieuw model van betekeniseconomie en bewustzijnskapitalisme.

Actie

We willen schrijven, video's opnemen, contacten leggen en een zo ruim mogelijke community opbouwen om vanop ons platform de boodschap van de betekeniseconomie en het bewustzijjnskapitalisme uit te dragen.