Economie en Werk

 

Wij dromen van een nieuw monetair, en bijgevolg economisch, systeem dat ons welzijn ondersteunt in de brede zin van het woord.

Droom

Eerst even kaderen. Kort door de bocht werkt ons monetair systeem als volgt: geld wordt gecreëerd door banken vanuit schuld en op die schuld wordt rente geheven. Die rente is winst voor de banken. Bij afbetaling van de schuld wordt het geleende geld weer vernietigd. Dat betekent dat beschikbaarheid van geld door de banken geregeld wordt, gebaseerd op een winstmodel: geld verdienen door geld te creëren en te beheren. Dat heeft heel wat gevolgen die te lang zijn om hier allemaal neer te schrijven. Ik zet onderaan wat links naar verder informatie. Het nieuwe systeem zou voor iedereen geld creëren in de vorm van een gegarandeerd inkomen, zonder dat daar schuld tegenover staat. Om inflatie tegen te gaan wordt er een soort 'negative rente' (demurrage is de correcte term) ingevoerd vanaf mensen hun rekening boven een bepaald bedrag komt. Het geld dat op die manier van de rekening gehaald wordt gaat uit omloop. Dat zou in schijven gebeuren, vergelijkbaar met de belastingschijven op ons loon. Het gevolg is dat de totale geld hoeveelheid in de economie automatisch schaalt met de hoeveelheid mensen in de economie. Een inherent stabiel systeem dus.

Waarom

Ons huidig monetair systeem dwingt onze economie om te groeien en dwingt ons om op een ongezonde manier met elkaar in competitie te gaan. Zowel wij als mens als onze leefomgeving lijden onder de nefaste nevenwerkingen van een geld systeem dat schuld gebaseerd is. We willen geen lapmiddelen op een defect systeem, we willen de problemen bij de basis aanpakken. Het geld systeem veranderen zal niet alles oplossen maar zal er wel voor zorgen dat heel wat problemen gemakkelijker opgelost kunnen geraken.

Actie

Om dit idee om te zetten in werkelijkheid zijn er een aantal dingen nodig: - Het idee onder de publieke aandacht brengen en de gesprekken aangaan met beleidsmakers. Ons huidig geld systeem ligt vast in wetten en monetair beleid, beide zaken die veranderd kunnen worden. Hier rond zijn al een aantal dingen aan het gebeuren: -- We hebben 2 spellen ontwikkeld die mensen laten ervaren wat er gebeurd met ons gedrag wanneer we met een ander geld systeem werken. Een bordspel en een kaartspel. Het kaartspel wordt gebruikt in workshops. -- Schrijven van artikels die gepubliceerd worden op social media en reeds 2 in Knack (https://www.knack.be/nieuws/auteurs/stef-kuypers-7595.html) -- Mee schrijven, samen met Eddy Van Hemelrijck, aan hoofdstuk in een boek dat dit jaar nog gaat uitkomen. -- Contact opnemen met verschillende media om zo proberen een bredere aandacht te krijgen voor het onderwerp 'geld systeem'. Nog wel wat werk aan de winkel. -- Er is een door de ESF gesubsidieerd project lopende waar het de bedoeling is om onderzoek te doen naar een complementaire munt met ingebouwd UBI in een Vlaamse centrumstad (https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/loreco). Dit project is ingediend geweest door Howest met Muntuit, Fairfin en Happonomy als partners. -- Gesprekken aangaan met economen om een kritische kijk te krijgen op het model. - Het implementeren van dit model als een digitaal systeem. Dit wordt onderzocht. Bewustmaking is een erg belangrijke component. De meeste mensen stellen zich geen vragen bij het concept geld. Ook onze beleidsmakers stellen die vraag niet. Zelfs de bankwereld lijkt niet buiten het kader van uit schuld gecreëerd geld te kunnen denken. De werking van geld is echter geen natuurwet. Geld is een door de mens gemaakt construct en het kan dus geredesigned worden.

Samenwerking

Dit idee is een project dat bij Happonomy op de agenda staat en waar we partnerships rond afsluiten om het samen ten uitvoer te brengen. We hebben mensen met expertise nodig, we hebben contacten met beleidsmakers nodig zodat we het gesprek kunnen aangaan. En paradoxaal genoeg zullen we ook geldelijke middelen nodig hebben om mensen te kunnen betalen de het nodige werk uitvoeren.

Scope

Systemisch

Engagement

Ik zie mezelf een trekkersrol opnemen voor dit project