Economie en Werk

 

Een eerlijke vorm van samenleven, waarin we vertrekken van de vraag 'is dit fair'

Droom

Fairisme, da’s een idee om mensen beter te laten samenleven. Niet het zoveelste -isme in het rijtje, maar een dat leert uit de fouten van het verleden en de sterktes wil overnemen. Een basis voorwaarde voor het fairisme is het eerste recht van de mens: dat we allemaal vrij en gelijk geboren zijn. Om dit echter waar te maken, wordt er een afspraak gemaakt: een begrenzing van het vermogen ingesteld. Geen oneindige toename van rijkdom meer, geen valse achterpoortjes voor alsmaar 'meer'. Dit zal al heel wat effect hebben op de samenleving.

Waarom

Wie niet meer onbeperkt zijn rijkdom kan laten aangroeien, hoeft geen misbruik meer te maken van mens en planeet. Faire lonen, faire prijzen - voor grondstoffen en producten-, faire voeding, fair onderwijs,… Als dat weer in een beter evenwicht is, zullen heel veel zaken vanzelf weer fair worden. De stress om altijd meer te hebben valt weg en we zullen meer tijd hebben voor de dingen die we zelf (onze vrijheid) belangrijk vinden. En iedereen, ook jij (gelijkheid), heeft deze kans.

Actie

De ambities: draagvlak vergroten, discussies aangaan, leren van de anderen, lezingen, communicatie, misschien wel een beweging oprichten,... maar in ieder geval de wereld een stuk eerlijker maken.

Samenwerking

Gelijkgestemde zielen laat je horen. Er zijn talloze initiatieven die trachten naar een fairder geheel, maar ieder apart kunnen we enkel fluisteren. Samen staan we zoveel sterker

Scope

Andere

Engagement

Ik zie mezelf een trekkersrol opnemen voor dit project