Economie en Werk

 

Mondiale oplossingen voor mondiale problemen als armoede, klimaat en milieu.

Droom

Dromen kost geld. Veel geld. Ik stel een digitaal platform voor om op mondiaal niveau maar startende vanuit onze rijke Vlaamse regio, fondsen hiervoor bijeen te brengen. Dus langs de inputzijde vrijblijvende taxen te creëren; een Reistax -Vliegtax - Luxetax - Vervuilingstax en een solidariteitstax. Taxen gebaseerd op je inkomensniveau en je verbruik en daarmee zeer goed betaalbaar voor ieder van ons. Wees gerust. Langs de outputzijde, zij dus aan de ontvangende kant, de armen en de extreem armen, kunnen zich (laten) registreren en ontvangen rechtstreeks op hun mobieltje centen. Daarnaast worden gelden geïnvesteerd in ( bestaande) integrale projecten ( woonst-energie-water-1ste Lijns medische hulp-onderwijs). Veilige dorpen als het ware waar mensen zelfredzaam kunnen worden en zich ontplooien tot tevreden wereldburgers. Net als ieder van ons!

Waarom

Het kan niet zijn dat we bemande ruimtetuigen sturen naar mars terwijl de helft van de wereldbevolking moet rondkomen met een inkomen <5€/ dag. De wereld is een dorp geworden maar tot nu toe laten we onze dorpelingen dood gaan van de honger. Dat moet stoppen! Eerlijke taxen heffen is daarvoor de enigste en eerlijkste oplossing.

Actie

Een digitaal platform creëren (website). Elke tax verder uitwerken op basis van voorhande zijnde informatie van UN, World economie form enz Opzetten registratiesysteem voor de (extreem)armen. Projecten uitkiezen die ondersteund kunnen worden.

Samenwerking

Analytici, websitebouwers, een sociale bank, economisten, juristen, mensen uit het veld van de sociale economie. Dus mensen die een vrijblijvend taxsysteem en registratiekaart mee wensen op te zetten en zo tot een meer rechtvaardige - herverdelende- wereld willen komen.

Scope

Systemisch

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken