Natuur, Milieu en Landbouw

'HEAL the landscape' met reuzenetwerk aan houtkanten en hagen.

Beschrijving

Visie voor een 'levend landschap': Een netwerk van habitats die zich uitstrekken over stad en land. Waar? 1. Op de perceelgrenzen van akkerlanden en weides. 2. Langs lanen en straten. 3. In wijken 4. Verbindingsassen tussen groenpolen.

Waarom

1. Esthetische waarde 2. Samenhangende landschappelijke structuur 3.Historisch herintroductie 4. Ecologische waarde 5. Bestrijding erosie

Actie

1.Projecten aangaan als landschapsarchitect 2. Sensibiliseren bij boeren en bevolking. 3. Promoten van verwezenlijkte projecten met voor- en nabeelden. 4. Subsidies aanvragen 5. Crowdfunding campagnes opstarten

Samenwerking

1. Melden waar er potentieel houtkanten aangewend kunnen worden. 2. Melden waar er houtkanten gewenst zijn. 3. Meehelpen met sensibilisering op social media en mond-op-mondreclame. 4. Een gespecialiseerd landscapsbureau op poten helpen voor de effectieve uitvoering.

Scope

Lokaal

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken