Natuur, Milieu en Landbouw

Mijn droom is om een preventieve oplossing te bieden aan een dringend probleem, namelijk onze waterhuishouding.

Beschrijving

Ik wil een oplossing bieden aan een wereldwijd probleem, namelijk het tekort aan water. Ik wil dat er in ieder land van de wereld een waterfabriek komt om water te maken uit het bestaand (vervuild) aanbod. Daarnaast wil ik het oprichten van waterfabrieken om water uit de zee te maken tot drinkbaar water voor lokaal gebruik. Verder wil ik dat er een aanbod is van water tot maximaal 500 meter afstand van diegene die het nodig heeft. Ook wil ik mee nadenken over het evenwicht tussen ongecontroleerd aanbod van water (typhoon, stormen, orkanen) en de grote droogte, ontstaan door de klimaatverandering.

Waarom

Hij is van levensbelang voor ons voortbestaan. Zonder water geen leven. Dus eerst moet iets gebeuren aan de aanbodzijde als antwoord op een toenemende vraag naar gezond eten voor een toegenomen en steeds groeiende wereldbevolking.

Actie

Naar het voorbeeld van de fabrieken van Tony Chocolony wil ik overal in de wereld waterfabrieken oprichten. Technologie is aanwezig. Ik wil te rade gaan bij eigen fabriek in Oostende maar ook technologie bestuderen in bijvoorbeeld Koeweit.

Samenwerking

Door samenwerking met bestaande NGO's wil ik het probleem van water in kaart brengen. Wat is het huidig aanbod? Hoe ziet de toekomst er uit in de ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld Senegal)? Welke acties kunnen we ontwikkelen om het aanbod op de vraag af te stellen? Ik zou bijvoorbeeld samenwerken met bestaande stichtingen als daar zijn Bill Gates foundation. Verder dient steun aan ontwikkelingsprojecten te worden gegeven om bijvoorbeeld waterputten te slaan of water aan te voeren op het platteland.

Scope

Systemisch

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken