Natuur, Milieu en Landbouw

Atelier na-t-uur

Beschrijving

Een atelier waar vrijwilligers (gepensioneerden, psychisch kwetsbare mensen, andersvaliden, kinderen,...) samen met natuurverenigingen materialen maken om in te zetten in de natuur. Vooral houten voorwerpen of dingen. Bv. Nestkastjes, banken,...

Waarom

Het geeft een boost aan mensen die in onze maatschappij minder aan de bak komen. Lokaal een verbinding tussen alle mensen die rond het atelier wonen. En de natuurvereniging en de natuur varen er wel bij.

Actie

Activeren van mensen die toch iets kunnen betekenen in onze maatschappij en zo de natuur een handje helpen.

Samenwerking

Een atelier, een schuur, een gebouw is nodig. Daarin toestellen waarmee hout kan verwerkt worden. Natuurverenigingen warm maken voor het initiatief. Of andere groeperingen die zich inzetten om mensen samen te brengen. Mensen die hun skills willen delen.

Scope

Lokaal

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken