Natuur, Milieu en Landbouw

Een verbindende reeks over het verduurzamen van onze voeding

Beschrijving

De voedselketen is helemaal gefragmenteerd en elke keten heeft zijn eigen context. Via interviews zou ik graag elk van deze contexten ontdekken en de mensen rond elke uitdaging laten meedenken. Ketens zijn de boeren, de distributie, de verkoopskanalen, de aankoop, de restaurants, ...

Waarom

Omdat er voor elk aspect (gezonde voeding, voedselverspilling, korte keten, ...) soms wel een oplossing is voor die keten maar dit nooit over de ketens heen een oplossing is. Verbinding van al die contexten kan tot samenwerking en oplossen van moeilijke voedselvraagstukken leiden.

Actie

Via interviews die hele keten in kaart brengen. Elk van die vraagstukken wordt voorgelegd aan de beweging, het grote publiek maar ook aan de andere ketenspelers. Zo stimuleren we samenwerking.

Samenwerking

Een digitaal platform opstellen met mooie videoreportages en toffe teksten. Een communicatieteam dat een groot bereikt kan verzekeren. De verschillende overkoepelende ketenpartners. (Bijvoorbeeld Commeos, horeca vlaanderen, boerenbond, fevia, ...)

Scope

Systemisch

Engagement

Ik zie mezelf dit project eventueel wel uitwerken en trekken