Andere

Directe democratie - online platform

Beschrijving

Een platform waar bewoners op directe wijze ideeën en suggesties kunnen doen over het beheer van hun straat, wijk, gemeente, ... Mogelijkheid tot constructief, gemodereerd verkennen van ideeën. Inbreng van medeburgers, experten, ambtenaren, ... (informatie). Aangevuld met fysieke, feestelijke bijeenkomsten om mindere digitale mensen te kunnen betrekken.

Waarom

Directe inspraak van burgers in het beleid zal mensen meer met elkaar verbinden en onze medeverantwoordelijkheid voor onze eigen omgeving stimuleren.

Actie

Op één of meerdere plekken een groep starten die via een online platform ideeën verzamelt en voorstelt aan verkozenen. Dit platform technisch ondersteunen. Verkozenen aanschrijven om zich achter dit initiatief te scharen via een soort engagementsverklaring.

Samenwerking

Servers, ICT- en webdevelopers, moderatoren/facilitatoren/beheerders, lokale politici

Scope

Lokaal

Engagement

Ik zie mezelf een trekkersrol opnemen voor dit project