Andere

Creatie

Beschrijving

Ik ben een persoon met autisme en een normale begaafdheid. Deze beperking is onzichtbaar en dat geeft als nadeel dat wij vaak niet serieus worden genomen. Dat gaat over alles zoals redelijke aanpassingen aan vrijwilligerswerk of deelname aan activiteiten, klachten als slachtoffer van discriminatie bij Unia indienen en die niet behandeld worden wegens gebrek aan bewijzen, minder rigide systemen van geldbeheer zoals het OCMW en bewindvoering toelaten, brochures in toegankelijke taal (geen dialect en vakjargon), rechten op sociaal tarief van nutsvoorzieningen duidelijker maken, … Omdat ik een onzichtbare beperking heb en ook een normaal intelligentie is het moeilijk voor me, om aansluiting bij gewone diensten en verenigingsleven te vinden. Ik val overal uit de boot. Bij verenigingen en diensten die voor kansarmen en/ of voor personen met een beperking zijn deze reden vaak van toepassing: seksisme,activiteiten zijn te gemakkelijk voor me, te veel regeltjes en betutteling door hulpverleners, geen inspraak in het programma, geen flexibiliteit mogelijk, … Omdat reguliere verenigingen en diensten beter bij mijn interesses aansluiten, wil ik die inclusiever m

Waarom

Ik wil dat de maatschappij inclusiever wordt, want niet iedereen vind zijn of haar gading bij met autismespecifieke aanbod omdat het aanbod wat niet bij zijn of haar interesses aansluit, te rigide regels, … En bepaalde activiteiten waar eerder weinig mensen interesse hebben zoals veganisme, zero waste, arthouse films, elektronisch muziek, … is niet relastisch in autispecifieke organisaties aanbieden, omdat het de massa minder interesseert zoals dat wel het geval is bij voetbal, soaps, mode, computerspelletjes. Daarom is het belangrijk van allerlei organisaties en diensten voor iedereen toegankelijk te maken: door eenvoudig taalgebruik te hanteren, een warm onthaal bij werving van mensen en daarna opvolgen zodat de binding tussen iedereen blijft waardoor er niet te veel verloop ontstaat, klachtenformulier indienen is mogelijk, recht op privacy, … want die zaken worden wel eens misbruikt als iemand van een minderheidsgroep zich wil aansluiten (bv. persoon met een beperking, moslima, …), want sommige gegevens worden doorgegeven zonder toestemming van de persoon zich, en dat vind ik stigmatiserend, omdat het de stereotype kenmerken van autisme worden benadrukt waardoor hun talent niet serieus wordt genomen, en daardoor slinken de eerlijke kansen. Dat lijdt tot isolement, zelfvertrouwen dat zakt en daardoor stijgen de trauma waardoor begeleiding voor psychische problemen noodzakelijk zijn. En als er goede sociale contacten en netwerk zijn, valt dat weg. Door ervaringen

Actie

In het gewone verenigingsleven en bij reguliere diensten: mijn positieve en negatieve ervaringen vertellen, wat je wel en niet mag doen bij personen met autisme, al er iets fout gaat mag er niet meteen gestraft worden maar naar oplossingen zoeken, klachten van discriminatie en uitsluiting serieus nemen, … Ik neem ook de grafische vormgeving en illustratie ook voor het grootste deel van mijn rekening, zodat ik over de missie en visie te waken, kan coordineren, ...

Samenwerking

Nog vrijwilligers voor verschillende taken zoals de communicatie, marketing, boekhouding, … En ook partnerorganisaties om samen te werken. Ook een aanvraag voor subsidies bij de Koning Boudewijnstichting indienen: waar momenteel een oproep staat dat de talenten van mensen met autisme in de verf zet

Scope

Andere

Engagement

Geen