Andere

De basis van het socio-economisch systeem, arbeid, productie, consumptie en belasting moet volledig herdacht.

Beschrijving

1. De beslissingsrecht ligt volledig bij de burger en er is geen overheid. Doorgedreven democratie en anarchie (geen hiërarchie) zijn namelijk verwante begrippen. Ook wetten (van boven opgedrongen) worden vervangen door afspraken onder burgers. De universele rechten van de mens aangevuld met een afspraak rond milieurechten vormen de basis van de samenleving. Zelfs de burgers kunnen hier geen afwijkende afspraken rond maken. 2. Arbeid mag op geen enkel manier belast worden ook niet via BTW. Zogenaamd zwart werk is onbestaande. De enige controle op arbeid is bekwaamheid en kwaliteit. 3. Consumptie (goederen, bezit = gebruiksrecht) daarentegen wordt belast volgens de voetafdruk (niet alleen CO2 belast) op onze aarde en de last op de medemens. Het wordt verder gemodelleerd volgens basisbehoefte. Deze belasting moet voldoende hoog zijn om de gezamenlijke onkosten van de gemeenschap te dragen. 4. De gemeenschap voorziet in basisgezondheidszorg, gratis onderwijs en vooral een basisinkomen voor elke burger volgens leeftijd, werkbekwaamheid pensioen,e.a. Dit inkomen komt in de plaats van alle vervanginkomens en subsidies. 5. Informatie aan de burger moet gebaseerd op wetenschap.

Waarom

Er is urgentie voor het redden van de planeet niet alleen wat het klimaat betreft maar ook voor het leefmilieu van mens en dier en de reserves van de aarde. Het systeem heeft een sterke rechtvaardigheid. Inspanning en bijdrage aan de gemeenschap zal de gemeenschap belonen en aanmoedigen door arbeid vrij te maken. Iets ontnemen of schade toebrengen door consumptie zal de de gemeenschap belasten en excessen ontmoedigen zowel bij de burger als bij de producent. Een goede economie is er niet een waarbij zoveel mogelijk middelen worden ingezet en waar verhoogde welvaart een toevallige bijkomend gevolg is maar een waar men een zo hoog mogelijke welvaart met zo weinig mogelijk inzet van middelen betracht. Ook mag men de definitie van welvaart niet over laten aan de machthebbers maar moet het door de burgers worden gedefinieerd. Ik ben overtuigd dat dit model de basis kan zijn voor een volledig nieuwe manier van leven gebaseerd op wetenschap, redelijkheid, solidariteit en respect. Het is ook een basis waarop veel van de andere dromen in dit forum kunnen waar gemaakt worden. Het is een basis voor een heel nieuwe dynamiek die in het oude neoliberalisme niet is te realiseren.

Actie

Dit lijkt me een van de moeilijkste punten. Om te beginnen moet het idee verder wetenschappelijk onderbouwd te worden. Rond basisinkomen is al veel gepubliceerd en zelfs rond verplaatsen van belasting op arbeid naar belasting op consumptie bestaat reeds onderzoek (o.a. Vivant) Ook naar nieuwe vorm van democratie en vertegenwoordiging van de burgers is al heel wat geschreven. Verspreiding en verder rijpen van het idee is nodig. De corona-crisis zal in elk ge val de klassieke arbeidsmarkt flink dooreen schudden. Om de mensen een inkomen te garanderen moet nu al de belasting op arbeid drastisch omlaag en moet arbeid bevrijd worden van zijn vele beperkingen en regelgeving. Mensen moeten gemakkelijk van werk kunnen veranderen, zo nodig bijklussen en elkaar onderling helpen. Ze moeten meer doen wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. Misschien is een beweging op zelfs een nieuwe partij noodzakelijk om de ideeën te kunnen realiseren.

Samenwerking

Ik ben 82 jaar oud en gedurende de jaren zijn de ideeën gerijpt. Na de klimaatcrisis en nu de corona-crisis lijken mijn ideeën nog dwingender. Graag had ik ze samengevat in een boek maar dit lijkt me gezien mijn leeftijd onbegonnen werk. Een boek schrijven samen met een co-auteur die de visie deelt lijkt me wel mogelijk. Liefst iemand die ook economisch-wetenschappelijk geschoold is. Ikzelf ben geneesheer op rust maar heb me reeds meer dan vijftig jaar geïnteresseerd aan de gevolgen van de aantasting van onze leefwereld. Ook sta ik open voor het beantwoorden van vragen en die zullen er zeker zijn omdat in dit kort bestek niet alle aspecten van het voorgestelde Socio-economisch model kunnen behandeld worden. Een andere mogelijkheid is het idee kenbaar maken via een interview.

Scope

Systemisch

Engagement

Ik zie mezelf een trekkersrol opnemen voor dit project