Andere

PostCoronaPropaganda

Beschrijving

de nieuw romantische zielen bewegen onbevangen en passievol vooruit als witte raven broeden ze met plezier op positieve pilootprojecten ze hebben de sombere lessen geleerd en willen de geschiedenis herschrijven - now future - artisanaal, analytisch en artificieel koppelen ze zinvol aan elkaar ze prosumen bezielde kleinoden in een tijdloos lab en in het co-creatieve nest geven ze vleugels aan de restmaterie existentiële bevraging 'in welke wereld willen we leven?' ligt aan de basis van hun individueel verbonden vrijheid 'alleen allen samen' ze zijn gespecialiseerd in neogeneralisme en overschouwen het grotere plaatje gelijkwaardig en allen waardevol zetten ze bakens uit richting nieuwe toekomst de circulaire liefde wordt er gespiegeld in een universeel basisdividend een wijs krachtmiddel om de wereld van morgen in schoonheid vorm te geven natuurlijk verbonden met de open source vangen ze met hun gevoelige sensoren dromen uit het ruim en lijmen ze gebroken beelden dankbaar geven ze in ruil een vette knipoog aan de intelligente regenboog (gedicht en beeld: uit mijn bundel 'Tussen de vouwen van het bestaan, neem ik gedachten waar'. uitgave in eigen beheer).

Waarom

Dit gedicht omvat de essentie en de synthese van m'n gewenst samenlevingsmodel in het postcoronatijdperk. Het verwoordt o.a. ideeën die in de rubriek 'economie en werk' zeker ook aan bod zullen komen: circulaire/ P2P economie, basisinkomen, complementaire munten...Ik hoop dat de lezers zich kunnen inleven en zin krijgen om deel uit te maken van deze gedeelde droom. En dat dé sleutel in het holistisch-coöperatief verhaal mogelijks het basisinkomen(dividend) is.

Actie

Dit is geen pleidooi meer voor het onvoorwaardelijk basisinkomen. Ik ga er van uit dat dit idee door de lezer reeds omarmd wordt. Ik wil een opening maken naar een concrete realisatievorm ervan op microschaal. Met als doel op termijn, aansluiting te zoeken naar een globaal erkend model. Hoe? Ijveren voor een 4e statuut: het coöperatief burgerschap. Hoe kunnen we de 3 klassieke statuten in België (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) aanvullen met een verfrissend toekomstgericht sjabloon voor al die mensen waarvan hun werk en hun leven meer en meer met elkaar verstrengeld is en niet meer passen in de klassieke arbeidsovereenkomsten? Denk aan de kunstenaars, freelancers (the gig-economy) en de précaire werkers (the working poor). Ook huismanagers (v/m) die vrijwilligerswerk opnemen en voor wie er momenteel nog geen financiële return voorzien is, ook al betalen ze op alle aankopen netjes BTW (6-21%). Dit is dan ook mijn insteek om de financiering van zo'n basisinkomen o.a. mee op te bouwen. Een transparant circulair bevattelijk systeem. Ik zou graag mijn technisch plan (nl. de financiering ervan) verder willen af toetsen met deskundigen en staven met cijferwerk.

Samenwerking

Wat levert de BTW op aankopen door de consument jaarlijks op? Waarvoor gebruikt de overheid die opbrengsten? Hoeveel BTW wordt er jaarlijks door zelfstandigen 'afgetrokken' en hoe staat dit in verhouding tot hun betaalde sociale bijdrages? Dit zijn zo een aantal vragen die ik wil stellen aan experten om samen een gefundeerd financieringsmodel uit te werken. (aangevuld met voorstellen geformuleerd door anderen, zo denk ik aan de financieringsmogelijkheden voor een 'evenwichtsinkomen' die worden opgesomd door Geert Janssens in zijn boek 'Waardevol Werkloos'.

Scope

Systemisch

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken